… i pilnuję wejścia do magazynu Pinezki🙂.

Mniej więcej pośrodku najdłuższego Falowca w Gdańsku, 19 stycznia 2012r.